info@vaduvos.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS

Biblioteka

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS

Pirmadienis
8.45 – 12.45
Antradienis
11.45 –15.45
Trečiadienis
8.45 – 12.45
Ketvirtadienis
8.45 –12.45
 Penktadienis
11.45 – 15.45

Aš – tai pasaulis, o pasaulis – aš
Nes knygą atsivertęs
Atsiduriu visur, esu bet kas.
Paveikslų valtimi, ant sakinio bangų
Nusiiriu tolybėn, ir vėl atgal grįžtu.
Suspurda knygos žodis, krusteli dvasia –
Ir štai jau aš kitur, kitam laike.
Knygos fantazija mane skraidina
Virš vandenynų virš žemynų.
(Hanid. El. Masri)

Svarbiausios naudojimosi biblioteka taisyklės


Mokyklos bibliotekos knygų fondas yra mokyklos turtas, ir juo gali naudotis visi mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai. 
Knygos mokiniams išduodamos penkiolikai dienų, mokytojams –trisdešimčiai dienų, vadovėliai – visiems mokslo metams.
Mokiniui į namus išduodama nedaugiau kaip 3 knygos. Enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kiti vienetinių leidinių egzemplioriai į namus neišduodami.
Už paimtus vadovėlius atsakingi mokytojai.
Mokiniai vadovėlius gražina klasių ar dalykų mokytojams.
Saugokite paimtas iš bibliotekos knygas. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį,
skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba atlyginti jo vertę.
Mokinys ar mokytojas, išvykdamas iš mokyklos, privalo atsiskaityti su biblioteka.

Dėkojame labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“
už mokyklos bibliotekai padovanotas knygeles.

Džiaugiamės kartu su mažaisiais skaitytojais.

Veiklos priemonių planas 2018-2019 m. m.

Eil.

Nr.

Numatoma veikla Data Vykdytojai

Dalyviai

1. Projekto darbo grupės pasitarimas. Tikslo, uždavinių, veiklos priemonių nustatymas, veiklos sričių pasiskirstymas, datų derinimas. 2018 10 02 V. Mėčelienė

Darbo grupės nariai

2. Išvyka į A. Mickevičiaus  biblioteką.

Išvykos programa: ekskursija vaikų literatūros skyriuje, edukacinė pamoka „Žinių sodo takais“.

2018 10 V. Mėčelienė

R. Nekrašienė

2b kl. mokiniai, mokytoja

R. Nekrašienė,

V. Mėčelienė

Išvykos programos sudarymas, dalyvių sąrašų sudarymas ir kiti organizaciniai  klausimai.

Informacinio stendo parengimas.

3. Projekto darbo grupės pasitarimas 2018 10 17 V.  Mėčelienė

 

Darbo grupės nariai  
4. Knygų mugė „Keičiu. Parduodu. Dovanoju“ 2018 10 26 V.Mėčelienė,

R. Nekrašienė

A. Sauliūnienė

1-4 kl. mokiniai, tėvai, įstaigos darbuotojai  
Informacijos sklaida, salės paruošimas.
5. Rudens atostogų skaitiniai 2018 10 27

2018 11 10

V.Mėčelienė,

R. Nekrašienė

1-4 kl. mokiniai, mokytojos, tėvai  
6. Išvyka į Vrublevskių biblioteką 2018 11 V. Mėčelienė

L. Mikalkėnė

2 a. kl. mokiniai, mokytoja

L.Mikalkėnė

V. Mėčelienė

 
Išvykos programos sudarymas, dalyvių sąrašų sudarymas ir kiti organizaciniai  klausimai.

Informacinio stendo parengimas.

   
   
7. Į svečius pas mažiausius“

Garsinis 3-4 mokinių skaitymas darželio ugdytiniams. Ruduo.

Minčių lietus

2018 11 20

201811 30

V. Mėčelienė,

D. Martinonienė

3-4 kl. mokiniai, darželio ugdytiniai, mokytojos, auklėtojos  
8. Projekto darbo grupės pasitarimas 2018 11 27 V. Mėčelienė Darbo grupės nariai

 

 
9. Adventiniai skaitymai. Garsinis skaitymas  seklyčioje. 2018 12

 

V. Mėčelienė,

 

1-4 kl. mokiniai, darželio ugdytiniai, mokytojos, auklėtojos  
Literatūros parinkimas, seklyčios  paruošimas, grafiko sudarymas.
10. Į svečius pas mažiausius“

Garsinis 3-4 mokinių skaitymas darželio ugdytiniams. Žiema. Minčių lietus.

2019 02 05

2019 02 15

V.Mėčelienė,

D. Martinonienė

 

 

3-4 kl. mokiniai, darželio ugdytiniai, mokytojos, auklėtojos  
11. Popietė „Kas knygelėje gyvena“ 2019 02 I.Kamarauskienė,

D. Kišūnaitė,

I. Kamarauskienė

Darželio ugdytiniai, auklėtojos, tėveliai  
Salės papuošimas, informacijos sklaida ir kiti organizaciniai klausimai.
12. Išvyka į Lietuvių kalbos institutą 2019 02 V.Mėčelienė,

D. Lukocevičienė

 

 

4 kl. mokiniai, mokytoja

D. Lukocevičienė,

V.Mėčelienė

 
Išvykos programos sudarymas, dalyvių sąrašų sudarymas ir kiti organizaciniai  klausimai.

Informacinio stendo parengimas.

13. Žiemos atostogų skaitiniai 2019 02 15

2019 02 27

V.Mėčelienė,

R. Nekrašienė

1-4 kl. mokiniai, mokytojos, tėvai

 

 
14. Projekto darbo grupės pasitarimas 2019 04 09 V. Mėčelienė Darbo grupės nariai

 

 
15. Susitikimas su rašytoju.

Stendas rašytojo kūrybos tema, garsinis skaitymas klasėse.

2019 04 19 V Mėčelienė,

R. Nekrašienė,

A. Sauliūnienė

1-4 kl. mokiniai, klasių mokytojos

 

 
16. Išvyka į Lietuvos aklųjų biblioteką

Išvykos programos sudarymas, dalyvių sąrašų sudarymas ir kiti organizaciniai  klausimai.

Informacinio stendo parengimas.

2019 04 V.Mėčelienė,

R. Jonutienė

3. kl. mokiniai, mokytoja

R. Jonutienė

V. Mėčelienė

 
17. Vaikų piešinių konkursas 2019 04

 

V Mėčelienė,

R. Nekrašienė

1-4 kl. mokiniai, klasių mokytojos, tėveliai

 

 
Piešinių ekspozicija mokykloje
Piešinių ekspozicija Gerosios Vilties bibliotekoje.
18. Pavasario atostogų skaitiniai. 2019 04 19

2019 04 29

V.Mėčelienė,

R. Nekrašienė

1-4 kl. mokiniai, mokytojos, tėvai

 

 
Aktyviausių metų skaitytojų apdovanojimai.
19. „Į svečius pas mažiausius“

Garsinis 3-4 klasių mokinių skaitymas darželio ugdytiniams. Pavasaris. Minčių lietus.

2019 05 06

2019 05 13

V. Mėčelienė,

D. Martinonienė

 

 

3-4 kl. mokiniai