info@vaduvos.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS

Biblioteka

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS

Pirmadienis
8.45 – 12.45
Antradienis
11.45 –15.45
Trečiadienis
8.45 – 12.45
Ketvirtadienis
8.45 –12.45
 Penktadienis
11.45 – 15.45

Aš – tai pasaulis, o pasaulis – aš
Nes knygą atsivertęs
Atsiduriu visur, esu bet kas.
Paveikslų valtimi, ant sakinio bangų
Nusiiriu tolybėn, ir vėl atgal grįžtu.
Suspurda knygos žodis, krusteli dvasia –
Ir štai jau aš kitur, kitam laike.
Knygos fantazija mane skraidina
Virš vandenynų virš žemynų.
(Hanid. El. Masri)

Svarbiausios naudojimosi biblioteka taisyklės


Mokyklos bibliotekos knygų fondas yra mokyklos turtas, ir juo gali naudotis visi mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai. 
Knygos mokiniams išduodamos penkiolikai dienų, mokytojams –trisdešimčiai dienų, vadovėliai – visiems mokslo metams.
Mokiniui į namus išduodama nedaugiau kaip 3 knygos. Enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kiti vienetinių leidinių egzemplioriai į namus neišduodami.
Už paimtus vadovėlius atsakingi mokytojai.
Mokiniai vadovėlius gražina klasių ar dalykų mokytojams.
Saugokite paimtas iš bibliotekos knygas. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį,
skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba atlyginti jo vertę.
Mokinys ar mokytojas, išvykdamas iš mokyklos, privalo atsiskaityti su biblioteka.

Dėkojame labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“
už mokyklos bibliotekai padovanotas knygeles.

Džiaugiamės kartu su mažaisiais skaitytojais.

Bibliotekos veiklos planas:

Bibliotekos planas 2018-2019