info@vaduvos.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS

Gegužės mėnesio veiklos planas

VILNIAUS VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA

VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

2019 m. GEGUŽĖS mėn.

EilNr. Data Veiklos priemonės Vykdytojai
1. 2019-05-02/31 Priešmokyklinės grupės vaikų autorinės parodos Priešmokyklinių  grupių pedagogai
2. 2019-05-03

905

NMPP  testų  4 klasėje vykdymas PASAULIO PAŽINIMAS Dir. pav. ugd. I. J. Miknevičienė,

Mok. D. Lukocevičienė

3. 2019-05-03

905

NMPP testų 2 klasėje vykdymas RAŠYMAS II DALIS Dir. pav. ugd. I. J. Miknevičienė, mok. R. Nekrašienė, L.Mikalkėnė
4. 2019-05-03

910

„Drugelių“ gr. išvyka į Vilniaus planetariumą Darželio mok. Ž. Dailydkaitė,

K. Gulbinovič

5. 2019-05-13

900

1, 2b klasių išvyka į Paukščių kaimą, Ignalinos raj. Mok. R. Nekrašienė, A. Okunevičienė
6. 2019-05-15

900

3 kl. išvyka į Anykščius Mok. R. Jonutienė
7. 2019-05-16

1210

Projekto „Iš darželio į mokyklą“ integruota pamoka „Smalsučių“ ir „Pagrandukų“ gr.ugdytiniams Mok.D.Lukocevičienė, A.Sauliūnienė, N. Trukšina
8. 2019-05-13/21 1 ir 3 klasių lietuvių, matematikos, pasaulio pažinimo, anglų k., muzikos  kontroliniai darbai Klasių, dalykų mokytojos
9. 2019-05-17 Pradinių klasių mokinių futboliuko turnyras Dir. pav. ugd. I. Jatužytė-Miknevičienė, neformal. ug. mok. G. Kantakevičius
10. 2019-05-20/24 Sveikatingumo projekto „Sveiki vaduviečiaivykdymas. Pavasario sporto savaitė. Darželio mok. D. Kaminskienė, neformal. ug. mok. G. Kantakevičius
11. 2019-05-20/31 Darželio grupių šeimų šventės Grupių pedagogai
12. 2019-05-20

1400

„Smalsučių“ gr. išvyka į Alpakų ūkį, Trakų raj. Darželio mok.: L.Zaborovskienė, V. Duchavičienė
13. 2019-05-21

800

1 klasės ABĖCĖLĖS šventė Mokyt. A. Okunevičienė
14. 2019-05-22

1400

Vaiko gerovės komisijos posėdis Dir. pav. ugd. I. Jatužytė-Miknevičienė
15. 2019-05-23

1315

Mokytojų, dirbančių pagal ikim./priešm. ug. programą metodinės grupės posėdis Dir. pav. ugd. I. Jatužytė-Miknevičienė
16. 2019-05-24

900

2a kl. išvyka į Molėtus Mokyt. L. Mikalkėnė
17. 2019-05-24

1000

2b kl. dalyvavimas Kultūros paso programoje Mokyklų tobulinimo centre Mok. R. Nekrašienė
18. 2019-05-20/31  2 ir 4 klasių tėvų susirinkimai. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatų pristatymas Klasių mokytojos
19. 2019-05-27 Sveikatingumo projekto „Sveiki vaduviečiaivykdymas. Pavasario sporto diena mokykloje. Mok. A.Okunevičienė, sveikatingumo darbo grupė
20. 2019-05-27

1315

Mokytojų metodinės grupės posėdis Dir. pav. ugd. I. Jatužytė-Miknevičienė
21. 2019-05- 28

1315

Mokytojų Tarybos posėdis Direktorė D. Stundienė
22. 2019-05-30

1400

„Pagrandukų“ grupės išleistuvės Darželio mok.: E. Stangienė,

D. Kaminskienė

23. 2019-05-30

1530

„Smalsučių“ grupės išleistuvės Darželio mok.: L.Zaborovskienė, V. Duchavičienė
24. 2019-05-31

1000

IV  klasės išleistuvės Mok. D. Lukocevičienė
25. 2019-05-31 Diena be uniformos. Tema „Gėlių vaikai“ Dir. pav. ugd. I. Jatužytė – Miknevičienė