info@vaduvos.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS

Mes – Lietuvos vaikai

Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto 

MES – LIETUVOS VAIKAI

2018-2019 m. m. darbo grupė

Koordinatorė:  mokytoja Ramunė Jonutienė

Projekto nariai:

 1. Lina Zaborovskienė
 2. Audronė Kaziukevičienė
 3. Viktorija Duchavičienė
 4. Aliona Sauliūnienė
 5. Rūta Nekrašienė

Projekto dalyviai:

Vaduvos d-m ikimokyklinio amžiaus vaikai;
Vaduvos d-m 1 – 4  klasių mokiniai;
Vaduvos d-m ugdytinių tėvai;
Vaduvos d-m pedagogai;
Vilniaus miesto 1 – 4 klasių mokiniai ir pedagogai
Respublikos 1 – 4 klasių mokiniai ir pedagogai.

Tikslas:

Skatinti ugdytinius domėtis Lietuvos istorija, geografija ir kultūra

Uždaviniai:

 • Ugdyti pilietines ir tautines nuostatas per artimiausios aplinkos pažinimą;
 • Organizuoti meninės raiškos formas, skirtas tautiškumui ir pilietiškumui plėtotis;
 • Žadinti norą domėtis svarbesniais Lietuvos istorijos įvykiais bei kultūros paveldu;
 • Ugdyti meilę gimtajam kraštui, Tėvynei, tėvų ir protėvių idealams bei vertybėms;
 • Įtvirtinti gebėjimą rasti reikalingą informaciją įvairiuose šaltiniuose (internete, enciklopedijose, knygose, žemėlapiuose ir kt);
 • Taikyti teorines žinias praktikoje.
 • Įtraukti į projektinę veiklą ne tik ugdytinius, tėvus, bet ir Žemųjų Panerių bendruomenę bei socialinius partnerius.

  VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

  2018- 2019 m. m.

  Mėnuo Vykdomos priemonės, renginiai Vykdytojai Atsakingas Vieta
  Vasario 4-8 d. 1 – 4 klasių mokinių dailiojo rašto konkursas Vaduvos d-m „Baltos lankos, juodos avys…“ 1 – 4 kl. mokiniai  2 b kl. vyr.mokyt. R.Nekrašienė Vaduvos d – m
  Sausio  –

  Vasario

  Vilniaus miesto pradinių klasių meninio skaitymo konkursas. 1 – 4 kl. mokiniai 3 kl. mokyt.metod.

  R.Jonutienė

   
  Vasario 6 d. Popieriaus lankstinių būrelio mokinių paroda

  Tema „Lankstau Lietuvai“.

  Popieriaus lankstinių būrelio mokiniai 2 b kl. vyr.mokyt. R.Nekrašienė Vaduvos d – m
  Vasario 4-8  d. Ikimokyklinių gr. ir 1 – 4 klasių mokinių kūrybiniai – kolektyviniai darbai „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka“.

  Darbai eksponuojami Menų galerijoje.

  Grupių ir klasių ugdytiniai Grupių ir klasių pedagogai Vaduvos d – m
  Vasario 14 d.

   

  Ikimokyklinio amžiaus vaikų  renginys „Kuri gražiausia spalva gimtinės?“.

   

  Grupių ir klasių

  ugdytiniai bei pedagogai

  2 a kl. vyr. mokyt.

  L.Mikalkėnė su

  2 kl.mokine L.Mikalkėnaitė

  Vaduvos d – m
  Vasario 15 d.

   

   

  Kūrybiniai darbai –  sagės-ženkleliai-paukšteliai Lietuvai.

  Trispavių paukštelių ant pagaliuko kūryba (pristatymas lauke).

  1-4 klasių mokinių eilėraščių, prozos ištraukų konkursas „Kuri gražiausia spalva gimtinės?“

  Klasių konkursui išrenkami po 3 skaitovus.

   „Kodėlčiukų“ gr. auklėt.metod.

  A.Kaziukevičienė

  „Smalsučių“ gr.

  auklėt

  L.Zaborovskienė