info@vaduvos.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS

Mes – Lietuvos vaikai

Pilietinio ir tautinio ugdymo projekto 

MES – LIETUVOS VAIKAI

2018-2019 m. m. darbo grupė

Koordinatorė:  mokytoja Ramunė Jonutienė

Projekto nariai:

 1. Lina Zaborovskienė
 2. Audronė Kaziukevičienė
 3. Viktorija Duchavičienė
 4. Aliona Sauliūnienė
 5. Rūta Nekrašienė

 

Projekto dalyviai:

Vaduvos d-m ikimokyklinio amžiaus vaikai;
Vaduvos d-m 1 – 4  klasių mokiniai;
Vaduvos d-m ugdytinių tėvai;
Vaduvos d-m pedagogai;
Vilniaus miesto 1 – 4 klasių mokiniai ir pedagogai
Respublikos 1 – 4 klasių mokiniai ir pedagogai.

Tikslas:

Skatinti ugdytinius domėtis Lietuvos istorija, geografija ir kultūra

Uždaviniai:

 • Ugdyti pilietines ir tautines nuostatas per artimiausios aplinkos pažinimą;
 • Organizuoti meninės raiškos formas, skirtas tautiškumui ir pilietiškumui plėtotis;
 • Žadinti norą domėtis svarbesniais Lietuvos istorijos įvykiais bei kultūros paveldu;
 • Ugdyti meilę gimtajam kraštui, Tėvynei, tėvų ir protėvių idealams bei vertybėms;
 • Įtvirtinti gebėjimą rasti reikalingą informaciją įvairiuose šaltiniuose (internete, enciklopedijose, knygose, žemėlapiuose ir kt);
 • Taikyti teorines žinias praktikoje.
 • Įtraukti į projektinę veiklą ne tik ugdytinius, tėvus, bet ir Žemųjų Panerių bendruomenę bei socialinius partnerius.

 

PILIETINIO IR TAUTINIO PROJEKTO
„MES – LIETUVOS VAIKAI“
VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS
2018- 2019 m. m.

 

Mėnuo Vykdomos priemonės, renginiai Vykdytojai Atsakingas Vieta
Sausio 21 – 25 d. 1 – 4 klasių mokinių dailiojo rašto konkursas Vaduvos d-m „Baltos lankos, juodos avys…“ 1 – 4 kl. mokiniai  2 b kl. vyr.mokyt. R.Nekrašienė Vaduvos d – m
Sausio  –

Vasario

Vilniaus miesto pradinių klasių meninio skaitymo konkursas. 1 – 4 kl. mokiniai 3 kl. mokyt.metod.

R.Jonutienė

 
Vasario 6 d. Popieriaus lankstinių būrelio mokinių paroda

Tema „Lankstau Lietuvai“.

Popieriaus lankstinių būrelio mokiniai 2 b kl. vyr.mokyt. R.Nekrašienė Vaduvos d – m
Vasario 4-8  d. Ikimokyklinių gr. ir 1 – 4 klasių mokinių kūrybiniai – kolektyviniai darbai „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka“.

Darbai eksponuojami Menų galerijoje.

Grupių ir klasių ugdytiniai Grupių ir klasių pedagogai Vaduvos d – m
Vasario 14 d.

 

 Kūrybiniai darbai –  sagės – ženkleliai-paukšteliai Lietuvai.

Trispavių paukštelių ant pagaliuko kūryba (pristatymas lauke).

1-4 klasių mokinių eilėraščių, prozos ištraukų konkursas „Kuri gražiausia spalva gimtinės?“

Klasių konkursui išrenkami po 3 skaitovus.

Grupių ir klasių

ugdytiniai bei pedagogai

2 a kl. vyr. mokyt.L.Mikalkėnė su

2 kl.mokine L.Mikalkėnaitė

Vaduvos d – m
Vasario 15 d.

 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų  renginys „Kuri gražiausia spalva gimtinės?“.

 

 

„Kodėlčiukų“ gr. auklėt.metod. A.Kaziukevičienė

„Smalsučių“ gr.

auklėt.

L.Zaborovskienė