info@vaduvos.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS

Vasaros stovykla

 

Birželio 1 – 14 dienomis Vaduvos darželyje-mokykloje vyko vaikų vasaros poilsio
stovykla ,,NORIU PAŽINTI SAVO KRAŠTĄ‘‘, programa „MES-MAŽIEJI GAMTOS
DRAUGAI“. Programos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes sudarant sąlygas vaikams
tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius bei skatinti aktyvaus laisvalaikio poreikį atostogų
metu. Visos stovyklos metu vaikai buvos skatinami aktyviai keliaujant domėtis savo krašto
istorija, flora ir fauna; tenkinti bendravimo, kūrybos, tiriamosios veiklos, meninės saviraiškos
poreikius, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, savitvardą, ištvermę ir drausmę.
Stovyklos pirmąją dieną stovyklautojai sukūrė taisykles, himną, šūkį ir vėliavą, kurie
lydėjo vaikus visos programos metu.
Per 10 stovyklos dienų stovyklautojai patyrė gausybę pažintinių-edukacinių išvykų.
Aplankė stručių fermą; keliavo po Žemųjų Panerių apylinkes bei pabuvojo šikšnosparnių
namuose; išvyko į trijų dienų kelionę Žemaitijos keliais, pabuvojo japoniškame sode
Darbėnuose, braidė Baltijos jūroje, gamino ir ragavo šokoladą Šiaulių „Rūtos“ fabrike; vyko
edukacijos Nacionalinėje dailės galerijoje bei V.Kasiulio dailės muziejuje. Stovyklos metu galėjo
tapti „jaunaisiais mokslininkais“ atliekant tyrimus. Stovyklos užbaigimą vainikavo skanus tortas,
fejerverkai, padėkos žodžiai stovyklos vadovėms ir stovyklautojų tėvams, kurie ir buvo
pagrindiniai šios poilsio stovyklos rėmėjai.
Stovyklos siektinas rezultatas įvykdytas – visi stovyklos „Noriu pažinti savo kraštą“
dalyviai buvo saugūs, sveiki, aktyviai ir turiningai poilsiavo, darniai bendravo, pažino naujas
laisvalaikio sritis, susirado naujų draugų.
Lik sveika, Vaduvos vasaros poilsio stovykla !
 
Parengė projekto „Noriu pažinti savo kraštą“ koordinatorė Ramunė Jonutienė