info@vaduvos.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS

Lietuvos 100-mečio renginių planas

PATVIRTINTA                                                   
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos direktoriaus
2018 m. sausio   18  d.
įsakymu Nr. V- 6

 

 Renginių planas skirtas  Lietuvos atkūrimo 100 – mečiui

 

Mėnuo Vykdomos priemonės, renginiai Vykdytojai Atsakingas Vieta
Sausio

22 – 26 d.

Vaduvos darželio – mokyklos 1 – 4 klasių mokinių dailiojo rašto konkursas „Baltos lankos, juodos avys…“ 1 – 4 kl. mokiniai 1 b kl. mokyt. R.Nekrašienė Vaduvos

darželis – mokykla

Sausio – gegužės Vilniaus miesto priešmokyklinio amžiaus vaikų konkursas

„Ką žinau apie Lietuvą?“:
I-as etapas vyks įstaigose;
II-as etapas miesto regionuose.

Priešmokyklinio amžiaus  ugdytiniai Dir.pav.ugdymui D.Skarulskienė I etapas

Vaduvos

darželis – mokykla

Sausio

15 – 26 d.

 

Vilniaus miesto pradinių klasių meninio skaitymo konkursas

„Ir knyga mane augina“.

1 – 4 kl. mokiniai 2 kl. mokyt.metod.

R.Jonutienė

I etapas

Vaduvos

darželis – mokykla

Vasario

5 d.

Dailės ir keramiko būrelių mokinių paroda   „Čia Lietuva – šalis mana“. Dailės būrelio mokiniai Dailės mokyt.

J.Baltuškaitė,

keramikos mokyt.

E.Odinienė

Vaduvos

darželis – mokykla

Vasario

1 – 9 d.

Ikimokyklinių gr. ir 1 – 4 klasių mokinių kūrybiniai – kolektyviniai darbai „Lietuvos miestai“.

Darbai eksponuojami Menų galerijoje.

Grupių ir klasių ugdytiniai Grupių ir klasių pedagogai Vaduvos

darželis – mokykla

Vasario 14 d.

 

Kūrybiniai darbai – trispalvių pynimas,

širdelė Lietuvai.

Klasių

ugdytiniai bei pedagogai

Klasių mokytojos Vaduvos

darželis – mokykla

Vasario 14 d.

 

1-4 klasių mokinių eilėraščių, prozos ištraukų konkursas

„Lietuvos valstybės atkūrimui 100 metų“.

Klasių

ugdytiniai bei pedagogai

1 a kl. mokyt.

L.Mikalkėnė su 2 kl. mokine L.Mikalkėnaite

Vaduvos

darželis – mokykla

Vasario 15 d.

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų  renginys „Atkurtai Lietuvai 100 metų“.

 

Grupių

ugdytiniai bei pedagogai

„Giliukų“ gr. auklėt. A.Kaziukevičienė

„Pagrandukų“ gr. auklėt. E.Stangienė

Vaduvos

darželis – mokykla

Kovo

1 – 7 d.

Įstaigos bendruomenės meninių darbų paroda

„100-mečio medalis Lietuvai“

Įstaigos bendruomenės nariai Dir.pav.ugdymui D.Skarulskienė,

auklėt. L.Kamašina

Vaduvos

darželis – mokykla

Kovo

1 – 9 d.

Respublikinis 3-4 kl. mokinių kūrybos eilėraščių konkursas „Eilėraštis Lietuvai“ Respublikos

3-4 kl. mokiniai

Mokyt. A.Okunevičienė Vaduvos

darželis – mokykla

Balandžio

23 – 27 d.

Vilniaus miesto pradinių klasių dainos festivalis  „Dainuoju Lietuvai ir mamai“. Vilniaus miesto 1-4 kl. mokiniai Muzikos mokyt. A.Sauliūnienė Vaduvos

darželis – mokykla

Gegužės

31 d.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, 1-4 klasių mokinių dainų ir šokių fiesta

„100-mečio gegužine pasitinkame vasarą“

Grupių ir klasių ugdytiniai Muzikos mokyt. A.Sauliūnienė, meninio ug. ped.  V.Duchavičienė Vaduvos

darželis – mokykla

Birželio

4 – 7 d.

Vilniaus miesto priešmokyklinio amžiaus vaikų sportinis renginys „Stiprus, vikrus, drąsus – TAI AŠ šimtmečio vaikas“ Priešmokyklinio amžiaus  ugdytiniai „Giliukų“ gr. auklėt. V.Vaičiulis,

„Pagrandukų“ gr. auklėt. E.Stangienė

Vaduvos

darželis – mokykla