rastine@vaduvos.vilnius.lm.lt
8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS
Įm. kodas: 290013960

Mokinio taisyklės

VILNIAUS VADUVOS DARŽELIS – MOKYKLA

PATVIRTINTA
Vaduvos darželio-mokyklos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 13d.  įsakymu Nr. V- 68.1

 

MOKINIO TAISYKLĖS

 1. MES GERBIAME SAVO IR KITŲ LAIKĄ: nevėluojame į pamokas ir būrelius.
 2. MES ATSAKINGI: turime visas mokymuisi reikalingas priemones, kasdien dėvime tvarkingą mokyklos uniformą, pamokų ir pertraukų metu nesinaudojame mobiliaisiais telefonais.
 3. MES VEIKLŪS: nebijome klausti, esame smalsūs ir aktyvūs per pamokas ir po pamokų.
 4. MES GREITI: per pertrauką spėjame ne tik pažaisti, bet ir pasiruošti pamokai.
 5. MES GUDRŪS: kuprinė sunki, tad nešamės tik tai, ko reikia.
 6. MES RŪPESTINGI: saugome savo, kitų ir mokyklos daiktus.
 7. MES DRAUGIŠKI: saugome vieni kitus ir padedame, kai reikia pagalbos.
 8. MES MANDAGŪS: visada gerbiame kitą žmogų ir jo nuomonę.
 9. MES DRĄSŪS: nebijome būti savimi.

LINKIME TAU LAIKYTIS MOKINIO TAISYKLIŲ, NES NORIME VISADA
DŽIAUGTIS IR DIDŽIUOTIS TAVO SĖKME.

MOKINIO ATSAKOMYBĖ IR SKATINIMAS

NESILAIKANTIEMS  Mokinio elgesio taisyklių, taikomos šios drausminės nuobaudos:

 • KLASĖS MOKYTOJO PASTABA (žodžiu ar raštu į elektroninį dienyną);
 • POKALBIS SU SOCIALINE PEDAGOGE, situacijos paaiškinimas;
 • TĖVŲ KVIETIMAS Į MOKYKLĄ POKALBIUI SU: klasės mokytoja, socialine pedagoge, pavaduotoja, direktore Vaiko gerovės komisija.
 • DIREKTORIAUS PAPEIKIMAS (raštu, įsegant į asmens bylą);
 • RAŠTIŠKAS PRANEŠIMAS nepilnamečių inspektorei ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai, kreipimasis į Vilniaus miesto vaiko gerovės komisiją;

 SKATINIMO priemonės už Mokinio elgesio taisyklių laikymąsi:

 • PAGYRIMAS žodžiu ar įrašu į elektroninį dienyną;
 • PADĖKA (raštu);
 • EKSKURSIJOS, IŠVYKOS.

 

PRITARTA
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos
Mokytojų metodinės veiklos grupėje
2017-09-12  Nr. 3