info@vaduvos.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS

Pamokų tvarkaraštis

 

PATVIRTINTA

Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos

direktoriaus 2018 m.   rugsėjo     d.

įsakymu Nr. V-

                                                                                                                 

 

 

VILNIAUS VADUVOS – DARŽELIS MOKYKLA

1 – 4  KLASIŲ  PAMOKŲ   TVARKARAŠTIS

2018 – 2019 m. m.

 

 

 

1 klasė

Mokytoja Asta Okunevičienė

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.      Lietuvių kalba 1.      Muzika (salėje) 1.      Lietuvių kalba 1.      Kūno kultūra 1.      Lietuvių kalba
2.      Lietuvių kalba 2.      Matematika 2.      Lietuvių kalba 2.      Pasaulio pažinimas 2.      Lietuvių kalba
3.      Matematika 3.      Lietuvių kalba 3.      Matematika 3.      Matematika 3.      Šokis (salėje)
4.      Kūno kultūra 4.      Pasaulio pažinimas 4.      Klasės valandėlė 4.      Lietuvių kalba 4.      Dailė – technologijos
5.      Antrasis žingsnis 5.      Dailė – technologijos 5.      Dorinis ugdymas

(katalikų tikyba)

5.      Muzika (klasėje) 5.
6.      Dorinis ugdymas (etika) 6. 6. 6. 6.
 

2 a klasė

Mokytoja Laura Mikalkėnė

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.      Pasaulio pažinimas 1.      Matematika 1.      Matematika 1.      Lietuvių kalba 1.      Šokis (salėje)
2.      Kūno kultūra 2.   Anglų k. 2.      Dorinis ugdymas

(katalikų tikyba)

2.      Anglų k. 2.      Lietuvių kalba
3.      Lietuvių kalba 3. Lietuvių kalba 3.      Lietuvių kalba 3.      Matematika 3.      Matematika
4.      Matematika 4. Lietuvių kalba 4.      Lietuvių kalba 4.      Kūno kultūra 4.      Dailė – technologijos
5.      Antrasis žingsnis 5. Muzika (klasėje) 5.      Klasės valandėlė 5.      Pasaulio pažinimas 5.
6.      Dorinis ugdymas (etika) 6. 6.      Muzika (salėje) 6.      Dailė – technologijos 6.
 
 
 

2 b klasė

Mokytoja Rūta Nekrašienė

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.      Pasaulio pažinimas 1.      Anglų k. 1.      Muzika (klasėje) 1.      Anglų k. 1.      Matematika
2.      Matematika 2.      Muzika (salėje) 2.      Matematika 2.      Kūno kultūra 2.      Šokis (salėje)
3.      Kūno kultūra 3.      Matematika 3.      Dorinis ugdymas

(katalikų tikyba)

3.      Matematika 3.      Lietuvių kalba
4.      Lietuvių kalba 4.      Lietuvių kalba 4.      Lietuvių kalba 4.      Lietuvių kalba 4.      Antrasis žingsnis
5.      Dailė – technologijos 5.      Pasaulio pažinimas 5.      Lietuvių kalba 5.      Lietuvių kalba 5.
6.      Dorinis ugdymas (etika) 6.      Klasės valandėlė 6.      Dailė – technologijos 6.
 

3 klasė

Mokytoja Ramunė Jonutienė

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.      Pasaulio pažinimas 1.      Matematika 1.      Lietuvių kalba 1.      Matematika 1.      Lietuvių kalba
2.      Matematika 2.      Lietuvių kalba 2.      Lietuvių kalba 2.      Lietuvių kalba 2.      Matematika
3.      Lietuvių kalba 3.      Lietuvių kalba 3.      Matematika 3.      Anglų k. (I grupė) 3.      Pasaulio pažinimas
4.      Antrasis žingsnis 4.      Muzika (klasėje) 4.      Dorinis ugdymas

(katalikų tikyba)

4.      Anglų k. (II grupė) 4.      Dailė – technologijos
5.      Kūno kultūra 5.       Anglų k. (I grupė) 5.      Muzika (salėje) 5.      Kūno kultūra 5.      Šokis (salėje)
6.      Dorinis ugdymas (etika) 6.      Anglų k. (II grupė) 6.      Klasės valandėlė 6.      Dailė – technologijos 6.
 

4 klasė

Mokytoja Dalia Lukocevičienė

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.      Kūno kultūra 1.      Matematika 1.      Dorinis ugdymas

(katalikų tikyba)

1.      Lietuvių kalba 1.      Lietuvių kalba
2.      Pasaulio pažinimas 2.      Lietuvių kalba 2.      Muzika (klasėje) 2.      Lietuvių kalba 2.      Matematika
3.      Matematika 3.      Anglų k. (I grupė) 3.      Lietuvių kalba 3.      Kūno kultūra 3.      Pasaulio pažinimas
4.      Lietuvių kalba 4.      Anglų k. (II grupė) 4.      Lietuvių kalba 4.      Matematika 4.      Šokis (salėje)

 

5.      Antrasis žingsnis 5.      Dailė – technologijos 5.      Matematika 5.      Anglų k. (I grupė) 5.      Dailė – technologijos
6.      Dorinis ugdymas (etika) 6.      Muzika (salėje) 6.      Klasės valandėlė 6.      Anglų k. (II grupė) 6.
 

Mokytoja Aliona Sauliūnienė (muzika, šokis)

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.      1 kl. muzika salėje 1.      2b kl. muzika klasėje 1. 1.      2a kl. šokis (salėje)
2.      2b kl. muzika salėje 2.      4 kl. muzika klasėje 2. 2.      2b kl. šokis (salėje)
3. 3. 3. 3.      1 kl. šokis (salėje)
4.      3 kl. muzika klasėje 4. 4. 4.      4 kl. šokis (salėje)
5.      2a kl. muzika klasėje 5.      3 kl. muzika salėje 5.      1 kl. muzika klasėje 5.      3 kl. šokis (salėje)
6.      4 kl. muzika salėje 6.      2a kl. muzika salėje 6.      Muzikos būrelis 6.
7.      Muzikos būrelis 7.      Muzikos būrelis
 

Mokytoja Nela Trukšina (anglų k.)

1.      2 b Anglų k. 1.      2 b Anglų k. 1.
2.      2a  Anglų k. 2.      2 a Anglų k. 2.
3.      4 Anglų k. (I grupė) 3.      3 Anglų k. (I grupė) 3.
4.      4 Anglų k. (II grupė) 4.      3 Anglų k. (II grupė) 4.
5.      3 Anglų k. (I grupė) 5.      4 Anglų k. (I grupė) 5.
6.      3 Anglų k. (II grupė) 6.      4 Anglų k. (II grupė) 6.
 

Mokytoja Ana Uždavinytė  (dorinis ugdymas, katalikų tikyba)

1.      4 klasė
2.      2a klasė
3.      2b klasė
4.      3 klasė
5.      1 klasė
6.
 

Mokytojas Artūras Seržantas (kūno kultūra)

1.      4 klasė 1.      1 klasė
2.      2a klasė 2.      2b klasė
3.      2b klasė 3.      4 klasė
4.      1 klasė 4.      2a klasė
5.      3 klasė 5.      3 klasė
6. 6.