rastine@vaduvos.vilnius.lm.lt
8(5) 2322877 / 8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS
Įm. kodas: 290013960

Veiklos kokybės įsivertinimas

Vaduvos darželio-mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra atliekamas vadovaujantis „Mokyklos įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“ Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V – 267

2017-2018 m. m. pasirinkta įsivertinti:
1 srities Rezultatai;
1.2 tema Pasiekimai ir pažanga;
1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga;
2 srities Ugdymasis ir mokinių patirtys;
2.2 tema Vadovavimas mokymuisi;
2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas;
4 srities Lyderystė ir vadyba;
4.2 tema Mokymasis ir veikimas komandomis;
4.2.1. Veikimas kartu;

Pasirinkti klausimynai IQES online Lietuva:

  1. Mokinių apklausa Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (Mk 02);
  2. Tėvų apklausa Mokymosi pasiekimai ir pažanga (T 04);
  3. Tėvų apklausa Veikimas kartu (T 01);
  4. Mokytojų apklausa Mokymosi pasiekimai ir pažanga (M 01);
  5. Mokytojų apklausa Veikimas kartu (M 05);

Parengė:
Darbo grupė patvirtinta
Direktoriaus 2017-09-01
Įsakymu Nr. V- 57

2016-2017 m.m. išvados

2015-2016 m.m. išvados

2014-2015 m.m. išvados

2013-2014 m.m. išvados

2012-2013 m.m. išvados