Darbo užmokestis

Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m.

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Dietistas

*

 

*

IT specialistas

409

3

530

Indų plovėjas

*

1

*

Kiemsargis

*

1

*

Mokytojo padėjėjas vaikams, turintiems vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

906

4

839

Raštinės vadovas

*

1

*

Sandėlininkas

1428

2

1292

Sargas

625

5

701

Sekretorius

*

1

*

Skalbinių prižiūrėtojas

195

2

169

Socialinės paramos mokiniams administravimas

197

3

165

Ugdymas pabėgėliams

0

12

12

Valytojas

888

3

781

Virėjas

1317

3

1546

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1108

2

2245

Bibliotekininkas

302

3

503

Logopedas

*

1

*

Meninio ugdymo pedagogas

*

1

*

Mokytojas

314

18

745

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1524

23

1050

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1311

5

1034

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

999

11

966

Mokytojo padėjėjas

428

7

973

Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.)

351

4

287

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

*

1

*

Psichologas

361

2

774

Socialinis pedagogas

715

2

496

Specialusis pedagogas

*

1

*

VDM pedagogas

660

5

1186

VDM specialistas

0

3

227

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Direktorė Inga Gučienė

Vyr. buhalterė Daiva Paukštienė