Lėšos veiklai viešinti

Darželis-mokykla neskyrė lėšų viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams įstaigos veiklai viešinti.