Įtraukusis ugdymas

Už įtraukųjį ugdymą ir ugdymo pagalbą darželyje-mokykloje atsakingas asmuo

Pavaduotoja ugdymui Monika Parniauskaitė

Aplinkos pritaikymas

Vilniaus Vaduvos darželyje-mokykloje įrengtos nusiraminimo vietos pagalbos vaikui specialistų kabinetuose.

Bendruomenės pasirengimas

Pedagogų pasirengimas:

1. Mokymai - "Įtraukusis ugdymas, kitataučių vaikų ugdymosi ypatumai bei integralaus STEAM ugdymas ikimokykliniame amžiuje: Estijos ir Suomijos patirtys".

2. Mokymai - "Įtraukusis universalaus dizaino mokymuisi priegoje:samprata ir principai".

3. Seminaras - "''Įtraukusis ugdymas - nuo teorijos iki praktikos, nuo problemos iki sprendimo''.

4. Mokymai "Kaip pasiruošti specialiųjų ugdymosi poreikiį turinčių vaikų integracijai?".

5. Seminaras - "Vaikų elgesio ir emocijų valdymo sunkumai. Kaip tėvai ir pedagogai gali padėti vaikams".

6. Mokykloje diegiamos "Zipio draugų", Antro žingsnio ir "Obuolio draugų" programos.

Rekomendacijos ir metodinės priemonės tėvams: 

Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje (Įtraukties principo gairės)

Įtraukusis ugdymas 

Įtraukiojo ugdymo link: vertybės, požiūris ir susitarimai – NŠA 

Įtraukiojo ugdymo link: įtraukusis ugdymas klasėje – NŠA  

Kultūra Įtraukčiai Įtrauktis Kultūrai mokykloje  

Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, komunikacinius įgūdžius

Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinių įgūdžių ugdymas

Kaip ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, savarankiškumą namuose 

Kaip įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką įtraukti į sensorines veiklas namuose

 

Mokinių tėvų informavimas:

https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

https://www.youtube.com/watch?v=yIMU9YHTirs

https://www.youtube.com/watch?v=f-RA_JgLfhQ

https://www.youtube.com/watch?v=KZ0UcU5HnWw

 

 

Pagalbos specialistai