Ugdymo turinio atnaujinimas

Informuojame, kad nuo 2022-09-01 pagal atnaujintą bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai.

Nuo 2023-09-01 pagal atnaujintą bendrojo ugdymo programą bus ugdomi 1, 3 klasių mokiniai.

Daugiau informacijos apie atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimą galite rasti:

https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/

Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Kompetencijų raidos aprašas 625.24 KB
Priešmokyklinio ugdymo programa 609.51 KB
2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas (V-1541) „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir išdėstymo nauja redakcija „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. 217.8 KB
2022 m. rugpjūčio 24 įsakymas (Nr. V-1269) „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. 266.49 KB
Ikimokyklinio ugdymo gairių projektas 605.46 KB