Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-02-14 08:54:31 6.98 MB
Tvarkų aprašai
Vaduvos darželio – mokyklos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-04-12 09:56:00 38.58 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-12 09:56:00 3.89 MB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos asmens duomenų saugojimo politika 2022m. 2023-04-12 09:56:00 3.8 MB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbuotoju metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-04-12 09:56:00 309.35 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 131.27 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 289.32 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos ugdymo proceso organizavimo 1-4 klasėse nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 121.67 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos lankomumo ir jo apskaitos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-04-12 09:56:00 21.45 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-04-12 09:56:00 271 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-04-12 09:56:00 77 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 148 KB
Vilniaus Vaduvos darželio - mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 168.5 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 85.5 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 10:06:01 106.6 KB
2023 m. Krizių valdymo tvarkos aprašas 190.48 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos pasiekimų vertinimo aprašas 156.58 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 6.98 MB
Pedagogų etikos kodeksas 1.88 MB
Taisyklės
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-03-30 21:15:11 179.05 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-03-30 21:15:11 177.76 KB
Mokinio taisyklės 2017 m. 2023-03-30 21:15:11 116.14 KB
Priėmimas į darželį-mokyklą
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

2023-03-08 Nr. 1-1805

2023-03-30 21:13:58 258.88 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

2023-01-18 Nr. 1-1747

2023-03-30 21:13:58 281.05 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas grafikas 2024 m.

2023 m. sausio 27 d. įsakymu

2024-02-28 09:57:12 253.61 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2023-05-04 16:10:47 118.41 KB
Priimtų mokinių mokytis 2023-2024 m.m. sąrašas

Skelbiame priimtų mokytis mokinių 2023-2024 m.m. sąrašą.

260.67 KB
Priimtų į atsilaisvinusias vietas pagal registracijos MOK- numerį 12.73 KB
Skelbiame 2024–2025 mokslo metų pirmojo mokinių priėmimo etapo sąrašus. 125 KB
Skelbiame 2024-2025 m.m. antrojo mokinių priėmimo etapo sąrašus 2024-06-10 16:44:33 108.42 KB
Prašymai
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2023-04-27 15:57:50 14.69 KB
Prašymas dėl vaiko atvedimo ir paėmimo iš ugdymo įstaigos 2023-03-22 17:38:06 33 KB
Prašymas dėl ugdytinio išbraukimo iš sąrašų 2023-03-22 17:38:06 33 KB
Prašymas dėl mokesčio už vaiko maitinimą įstaigoje lengvatos taikymo 2023-03-22 17:39:19 34 KB
Prašymas dėl ugdytinio įstaigos lankymo iki 4 valandų 2023-03-22 17:38:06 33.5 KB
Ugdymo programos
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos 2022 m. 2023-02-14 12:02:01 50.72 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2017 m. 2024-03-26 14:37:37 605.46 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos (pasiekimai), jų turinio dėmenys ir ugdymas

Priedas

2023-03-14 10:56:44 679.11 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2024-02-22 19:23:05 50.72 KB
Pareigybių aprašymai