Pradinis ugdymas

1-4 klasių mokytojos

2023-2024 mokslo metai

Klasė

Klasės mokytoja

El. paštas

1

Dalia Lukocevičienė

dalia.lukoceviciene@vaduvos.lt

2

Nida Mikšienė

nida.miksiene@vaduvos.lt

3

Rūta Nekrašienė

ruta.nekrasiene@vaduvos.lt

4

Asta Okunevičienė

asta.okunevicien@vaduvos.lt

1-4 klasių mokytojų padėjėjos

Klasė

Mokytojo padėjėja

El. paštas

1 klasė

Gražina Balčiūnienė

grazina.balciuniene@vaduvos.lt

2 klasė

Ilona Lichtarovič

Evelina Gustaitienė

ankstutyte@gmail.com

evelina.gidevic@gmail.com

3 klasė

Natalija Golubeva

natalija.golubeva@vaduvos.lt

4 klasė

Regina Versockiene

regina.versockiene@gmail.com

Ugdymo organizavimas

2023-2024 mokslo metų pradžia – 2023-09-01, mokslo metų pabaiga – 2024-06-11

Pusmečių trukmė

I pusmetis

2023-09-01 – 2024-01-31

II pusmetis

2024-02-01 – 2024-06-11

Pamokų laikas

Pamoka

Laikas

1 pamoka

   8.00-8.45

2 pamoka

 9.05-9.50

3 pamoka

10.10-10.55

4 pamoka

11.05-11.50

5 pamoka

12.10-12.55

6 pamoka

13.10-13.55

7 pamoka

14.10-14.55

Atostogos

Atostogų pavadinimas

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2023-10-30 d.

2023-11-03 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023-12-27 d.

2024-01-05 d.

Žiemos

2024-02-19 d.

2023-02-23 d.

Pavasario (Velykų)

2024-04-02 d.

2024-04-05 d.

Vasaros

2024-06-12 d.

2024-08-31 d.

Dokumentai

 

Uniformos

Uniformos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vaduvos darželio –mokyklos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas 2016 m. 2023-01-10 12:22:39 38.5 KB
Informacija tėvams dėl uniformų įsigijimo 2023-01-10 12:23:53 12.35 KB