Mokytojai

Mokytojų sąrašas

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Elektroninis pašto adresas

Pradinio ugdymo mokytojai

Nida Mikšienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1 kl.

nida.miksiene@vaduvos.lt

Rūta Nekrašienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 2 kl.

ruta.nekrasiene@vaduvos.lt

Asta Okunevičienė Pradinio ugdymo mokytoja, VDM pedagogė Vyresnioji mokytoja 3 kl. asta.okuneviciene@vaduvos.lt
Dalia Lukocevičienė Pradinio ugdymo mokytoja, VDM pedagogė Vyresnioji mokytoja 4 kl.

dalia.lukoceviciene@vaduvos.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
Rasa Bliakevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja Kodėlčiukų gr.

rasa.bliakeviciene@vaduvos.lt

Živilė Dailydkaitė Logopedė

 

 

zivile.dailydkaite@vaduvos.lt

Jekaterina Glebienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Pagrandukų gr.

jekaterina.glebiene@vaduvos.lt

Audronė Kaziukevičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Pagrandukų gr.

audrone.kaziukeviciene@vaduvos.lt

Irena Kamarauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Giliukų gr.

irena.kamarauskiene@vaduvos.lt

Ana Prusakova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Giliukų gr.

ana.prusakova@vaduvos.lt

Lineta Kamašina Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Smalsučių gr.

lineta.kamasina@vaduvos.lt

Loreta Lamėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Drugelių gr.

loreta.lameniene@vaduvos.lt

Laura Valentinovičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Drugelių gr.

laura.valentinoviciene@vaduvos.lt

Emilija Vysockienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Riešutėlių gr.

emilija.vysockiene@vaduvos.lt

Elena Stangienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Boružėlių gr.

elena.stangiene@vaduvos.lt

Vilija Grudytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Kodėlčiukų gr. vilija.grudyte@vaduvos.lt

Užsienio kalbų mokytojai

Asta Suchockienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja  

asta.suchockiene@vaduvos.lt

Socialinių mokslų mokytojai

 
Audra Starinskienė Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Mokytoja  

audra.starinskiene@vaduvos.lt

Menų ir sporto mokytojai

 
Mantas Ambraška Fizinio ugdymo mokytojas Fizinio ugdymo ir sveikatos mokytojas   mantas.ambraska@vaduvos.lt
Kitos srities mokytojai
Gabrielius Kantakevičius Neformaliojo ugdymo mokytojas (fiziniam ikimok. ir priešmok. amžiaus vaikų lavinimui), fizinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas  

gabrielius.kantakevicius@vaduvos.lt

Monika Parniauskaitė Šokio mokytoja, neformaliojo ugdymo pedagogė (šokio) mokytoja Mokytoja  

monika.parniauskaite@vaduvos.lt

 Eglė Odinienė Neformaliojo ugdymo pedagogė (keramikos mokytoja)    

egle.odiniene@vaduvos.lt

Viktorija Aviženis Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Mokytoja  

viktorija.avizenis@vaduvos.lt