Strateginiai tikslai ir uždaviniai

1. Tikslas – kurti draugišką bendruomenę.

Uždaviniai:

  • Kurti pozityvius mokinių, jų tėvų ir darbuotojų santykius.
  • Gerinti grupių/klasių mikroklimatą.

2. Tikslas – užtikrinti kiekvieno mokinio pažangos ir kompetencijų augimą.

Uždaviniai:

  • Įgyvendinti atnaujintas ugdymo bendrąsias programas.
  • Plėtoti inovatyvų ugdymą.
  • Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą.

3. Tikslas – kurti mokymąsi įgalinančias aplinkas:

  • Kurti patrauklias vidaus ir lauko aplinkas.
  • Atnaujinti IKT aplinkas.

Dokumentai