rastine@vaduvos.vilnius.lm.lt
8(5) 2322979
Vaduvos g. 14 a, LT-02308, VILNIUS
Įm. kodas: 290013960

Korupcijos prevencija

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį (patvirtintas 2023-01-03 direktoriaus įsakymu Nr. V-5):

  1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
  2. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
  3. Asmuo, laikinai skiriamas į 1 ir 2 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat į šias pareigas einančio asmens.