Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Monika Parniauskaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Asta Okunevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja

3.

Viktorija Prokopovič  Specialioji pedagogė Narė

4.

Eglė Mikolajūnaitė Socialinė pedagogė Narė

5.

Gitana Linkevičiūtė

Psichologo asistentė

Sekretorė

6.

Jelena Baj

Logopedė

Narė

7.

Dalia Lukocevičienė Mokytoja Narė

8.

Asta Okunevičienė Mokytoja Narė
9. Elena Stangienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Narė
10. Irena Kamarauskienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Narė
11. Audronė Kaziukevičienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą Narė

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Dėl rekomendacijų siekiant užkirsti kelią vaikų išnaudojimui 2021 m. 2023-01-08 16:24:07 2.36 MB
Patyčių prevencijos programa 2019 m. 2023-01-08 16:24:07 59 KB
Brandumo mokyklai įvertinimo pasikeitimai 2018 m. 2023-01-08 16:24:07 578.82 KB
Vilniaus miesto Savivaldybės patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 310.95 KB
Vaduvos patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 34.55 KB
Poveikio priemonės taikymo tvarka 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 79 KB
5 reagavimo žingsnių planas 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 39.5 KB
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo 2023-01-08 16:24:07 6.99 KB