Psichologas

Psichologas nėra tavo priešas
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje-mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe darželyje-mokykloje dirba

Gitana Linkevičiūtė Psichologo asistentė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

8.30 – 18.00

Antradienis

8.30 - 15.00

Trečiadienis

8.30 – 17.30

Ketvirtadienis

 
Penktadienis  

Tėvų konsultacijų laikas derinamas telefonu ir/ar el. dienyne „Mūsų darželis“, „Tamo“ laišku.

Kontaktai Telefonas +370 5 232 2979

El. paštas Rašyti

Informacija

Dėl darbuotojų garbės ir orumo gynimo, smurto priekabiavimo kreiptis el. paštu: pagalba@vaduvos.lt

Prašymus nagrinėja komisija:

Pirmininkas - psichologo asistentė Gitana Linkevičiūtė

Narys - ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, darbo tarybos narė Giedratė Meškėnienė

Narys - pradinio ugdymo mokytoja Nida Mikšienė

Psichologo pranešimai