Korupcijos prevencija

Už korupciją atsparios aplinkos kūrimą atsakinga

Monika Parniauskaitė Direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam/priešmokykliniam ugdymui
CV

Edukologijos magistrė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.00 – 14.00

16.30-17.30

12.00 – 12.30

16.30 – 17.00

Antradienis

7.00 – 8.00

9.00-16.00

12.00 – 12.30

7.30 – 8.00

Trečiadienis

7.00 – 16.00
16.30 – 17.30

12.00 – 12.30

16.30-17.30

Ketvirtadienis

7.00 – 8.00

9.00-16.00

12.00 – 12.30

7.30-8.00

Penktadienis

7.00 –8.00

9.00-10.00

11.00-15.00

12.00 – 12.30  

Kontaktai Telefonas +370 5 232 2877

El. paštas Rašyti

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar teisės pažeidimus kreiptis ir informuoti galima:

 • Tiesiogiai atvykus į darželį-mokyklą ir pateikiant rašytinį pranešimą (Vaduvos 14 a,  Vilnius raštinėje).
 • Atsiuntus pranešimą paštu, adresu Vaduvos 14 a, Vilnius, LT-02308.
 • El. paštu rastine@vaduvos.vilnius.lm.lt.
 • Telefonu 8 5 2322979.

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją (patvirtintas 2023-01-03 direktoriaus įsakymu Nr. V-5):

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
 3. Asmuo, laikinai skiriamas į 1.1.  ir 1.2. punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat į šias pareigas einančio asmens.

Pareigybių, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (patvirtintas 2023-03-23 direktoriaus įsakymu Nr. V-48):

 1. Mokyklos direktorius.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
 3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 4. Pirkimų iniciatoriai, organizatoriai.

Dokumentai

Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Naujas korupcijos dokumentas 26.36 MB

Daugiau informacijos antikorupcine tema