Konsultavimasis su visuomene

Darželis-mokykla nevykdo konsultacijų su visuomene.