Priėmimas į darželį-mokyklą

Priėmimas į darželio grupes vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Priėmimas į 1-4 klases vykdomas 2023 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747 „Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Tėvų prašymai į 1-ą ir kitas klases teikiami elektroniniu būdu adresu https://svietimas.vilnius.lt/page/kindergarten nuo 2024-03-01 pagal priėmimo grafiką. 

2024-2025 m. m. laisvos vietos:

Klasė Laisvos vietos
1 klasė 24
2 klasė 7
3 klasė 1
4 klasė 4

 

Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos priėmimo į mokyklą komisija:

Komisijos pirmininkas direktoriaus pavaduotoja ugdymui Monika Parniauskaitė
Sekretorė sekretorė Angelė Čepaitienė
Narys specialioji pedagogė Ivona Pečiulienė
Narys mokytoja Nida Mikšienė

Komisijos posėdžių grafikas ir darbo vieta:

Data Laikas Darbo pobūdis
2024-05-31 13.00-15.00 Pateiktų dokumentų nagrinėjimas. 
2024-06-10 14.00-15.00 Komisijos posėdis. Priėmimas į laisvas vietas.
2024-06-18 10.00 Komisijos posėdis. Priėmimas į laisvas vietas.
2024-06-20 10.00 Komisijos posėdis. Priėmimas į laisvas vietas.
2024-06-26 10.00 Komisijos posėdis. Priėmimas į laisvas vietas.
2024-08-19 10.00 Komisijos posėdis. Priėmimas į laisvas vietas.
2024-08-26 10.00 Komisijos posėdis. Priėmimas į laisvas vietas.
2024-08-28 10.00 Komisijos posėdis. Priėmimas į laisvas vietas.

Informacija

Priėmimas į darželį-mokyklą Atnaujinta Dydis
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

2023-03-08 Nr. 1-1805

2023-03-30 21:13:58 258.88 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

2023-01-18 Nr. 1-1747

2023-03-30 21:13:58 281.05 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas grafikas 2024 m.

2023 m. sausio 27 d. įsakymu

2024-02-28 09:57:12 253.61 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2023-05-04 16:10:47 118.41 KB
Priimtų mokinių mokytis 2023-2024 m.m. sąrašas

Skelbiame priimtų mokytis mokinių 2023-2024 m.m. sąrašą.

260.67 KB
Priimtų į atsilaisvinusias vietas pagal registracijos MOK- numerį 12.73 KB

Atnaujinta: 2024-04-03