Misija, vizija, vertybės

Vizija

Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla – tai moderni aprūpinta mokymo priemonėmis mokykla, kurioje bendradarbiaujantys mokiniai, mokytojai ir tėvai kuria draugišką kultūrą ir pasiekia gerus mokymo(si) rezultatus.

Misija

Padėti kiekvienam ugdytiniui formuotis moralines pilietines nuostatas, ugdytis asmenines savybes ir įgyti kompetencijas, būtinas tolesniam sėkmingam jo mokymuisi, teikiant kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas.

Vertybės

  • Pagarba
  • Pasitikėjimas
  • Bendradarbiavimas
  • Tolerancija
  • Bendruomeniškumas
  • Atsakingumas