Tvarkaraščiai

1  klasė

Laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  8:00-8:35

Gamtos mokslai

Lietuvių kalba ir literatūra

Fizinis ugdymas

Šokis

Matematika

  9:05-9:40

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Dorinis ugdymas (tikyba)

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

10:10-10:45

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

Gyvenimo įgūdžiai

11:05-11:40

Fizinis ugdymas

Visuomeninis ugdymas

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Klasės valandėlė

12:10-12:45

Dailė

Fizinis ugdymas

Muzika

Informatika (lyg. sav.)

Eduten (nelyg.sav.)

Muzika

13:10-13:45

Dorinis ugdymas (etika)

 

Technologijos

 

                                                       

2  klasė

Laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  8:00-8:45

Anglų kalba 1 grupė

Lietuvių kalba 2 grupė      

Šokis                                     

Dorinis ugdymas (tikyba)

Matematika                          

Muzika

  9:05-9:50

Anglų kalba 2 grupė

Lietuvių kalba 1 grupė

Matematika

Anglų kalba 1 grupė

Lietuvių kalba 2 grupė

Lietuvių kalba                                    

Fizinis ugdymas

10:10-10:55

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

11:05-11:50

Matematika

Lietuvių kalba

Gyvenimo įgūdžiai

Pasaulio pažinimas

Matematika

12:10-12:55

Muzika

Pasaulio pažinimas

 

Anglų kalba 2 grupė

Lietuvių kalba 1 grupė

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

13:10-13:55

Dorinis ugdymas (etika)

Dailė ir technologijos

                                              

Informatika (lyg. sav.)

Eduten (nelyg. sav.)

Klasės valandėlė                                         

3  klasė

Laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  8:00-8:45

Fizinis ugdymas

Matematika

Šokis

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

  9:05-9:50

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba ir literatūra

10:10-10:55

Anglų kalba 1 grupė

Lietuvių kalba ir literatūra 2 grupė

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Anglų kalba 1 grupė

Lietuvių kalba ir literatūra 2 grupė

Informatika (lyg. sav.)

Eduten (nelyg. sav.)

Muzika

 

11:05-11:50

Gamtos mokslai

Visuomeninis ugdymas

Dorinis ugdymas (tikyba)

Dailė

Matematika

12:10-12:55

Anglų kalba 2 grupė

Lietuvių kalba ir literatūra 1 grupė

Gyvenimo įgūdžiai

Muzika

Fizinis ugdymas

Dorinis ugdymas (etika)

13:10-13:55

Technologijos

Fizinis ugdymas

Anglų kalba 2 grupė

Lietuvių kalba ir literatūra 1 grupė

Klasės valandėlė

 

4 klasė

Laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  8:00-8:45

Matematika

Fizinis ugdymas

Anglų kalba 2 grupė

Lietuvių kalba 1 grupė 

Informatika (lyg. sav.)

Eduten (nelyg. sav.)

Lietuvių kalba 

  9:05-9:50

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Šokis

10:10-10:55

Pasaulio pažinimas                                        

Dailė ir technologijos                             

Dorinis ugdymas (tikyba)                                                       

Lietuvių kalba                                              

Matematika

11:05-11:50

Gyvenimo įgūdžiai 

Dailė ir technologijos

Matematika

Matematika

Muzika

12:10-12:55

Lietuvių kalba

Anglų kalba 1 grupė

Lietuvių kalba 2 grupė 

Anglų kalba 1 grupė

Lietuvių kalba 2 grupė 

Klasės valandėlė

Dorinis ugdymas (etika)                               

13:10-13:55

Anglų kalba 1 grupė

Lietuvių kalba 2 grupė 

Anglų kalba 2 grupė

Lietuvių kalba 1 grupė 

Muzika

Fizinis ugdymas