Tvarkaraščiai

1  klasė

Laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  8:00-8:45

Matematika

Fizinis ugdymas

Dorinis (tikyba)

Pasaulio Pažinimas

Lietuvių kalba

  9:05-9:50

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Šokis

10:10-10:55

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

11:05-11:50

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Matematika

Matematika

12:10-12:55

Muzika

Antras žingsnis

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

Lietuvių kalbos konsultacija

13:10-13:55

Dorinis (etika)

Lietuvių kalbos konsultacija (nelyg. sav.)

Fizinis ugdymas

IT Vedliai (lyg. sav.)

 

2  klasė

Laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  8:00-8:45

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

  9:05-9:50

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

10:10-10:55

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dorinis (tikyba)

Lietuvių k.

Šokis

11:05-11:50

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

Lietuvių k.

12:10-12:55

Pasaulio pažinimas

Anglų kl. (1 gr.) / Lietuvių kalbos konsultacija 2 gr.

 

Muzika

Anglų kl. (2 gr.) /IT Vedliai (1 gr. nelyg. sav.) /Lietuvių kl. konsultacija (1 gr. lyg. sav.)

Muzika

13:10-13:55

Dorinis (etika)

Anglų k. 2 gr./Lietuvių kl. konsultacija (1 gr.)

Anglų kl. (1 gr./IT Vedliai (2 gr. nelyg. sav./ Lietuvių kl. konsultacija (2 gr. lyg. sav.)

Fizinis ugdymas

Antras žingsnis

3  klasė

Laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  8:00-8:45

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

Matematika

Lietuvių kalba

  9:05-9:50

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dorinis ugdymas

(tikyba)

Lietuvių kalba

 

Muzika

10:10-10:55

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Eduten playground (lyg. sav.)/IT Vedliai (nelyg. sav.)

Pasaulio pažinimas

 

11:05-11:50

Matematika

Dailė ir technologijos

Lietuvių kalba

Anglų k. 1 gr. /Lietuvių kl. konsultacija (2 gr. nelyg. sav.)

Šokis

12:10-12:55

Anglų kl. (1 gr.)/

Lietuvių kl. konsultacija 2 gr.

Dailė ir technologijos

Matematika

Klasės valandėlė

Antras žingsnis

13:10-13:55

Dorinis (etika)

Anglų kl. (2 gr.)/

Lietuvių kl. konsultacija (1gr.)

6. Fizinis ugdymas

6. Muzika

6. Anglų kl. (2 gr.)/Lietuvių kl. konsultacija (1gr. nelyg. sav.)

 

4 klasė

Laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

  8:00-8:45

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

Muzika

Matematika

  9:05-9:50

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

10:10-10:55

 Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

11:05-11:50

Pasaulio pažinimas

Anglų kalba

Dorinis ugdymas (tikyba)

Matematika

Muzika

12:10-12:55

Matematika

Fizinis ugdymas

5. Anglų kalba

Fizinis ugdymas

Šokis

13:10-13:55

Dorinis (etika)

Antras žingsnis

6. Dailė ir technologijos

IT Vedliai (nelyg. sav.)/

Lietuvių kl. Konsultacija (lyg. sav.)

Lietuvių kl. konsultacija

14.00-14.45

Anglų kl. konsultacija