Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-02-14 08:54:31 6.98 MB
Tvarkų aprašai
Vaduvos darželio – mokyklos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-04-12 09:56:00 38.58 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-12 09:56:00 3.89 MB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos asmens duomenų saugojimo politika 2022m. 2023-04-12 09:56:00 3.8 MB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbuotoju metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-04-12 09:56:00 309.35 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 131.27 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 289.32 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos ugdymo proceso organizavimo 1-4 klasėse nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 121.67 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos lankomumo ir jo apskaitos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-04-12 09:56:00 21.45 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-04-12 09:56:00 271 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-04-12 09:56:00 77 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 148 KB
Vilniaus Vaduvos darželio - mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 168.5 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 85.5 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 10:06:01 106.6 KB
2023 m. Krizių valdymo tvarkos aprašas 190.48 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos pasiekimų vertinimo aprašas 156.58 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 6.98 MB
Pedagogų etikos kodeksas 1.88 MB
Taisyklės
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-03-30 21:15:11 179.05 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-03-30 21:15:11 177.76 KB
Mokinio taisyklės 2017 m. 2023-03-30 21:15:11 116.14 KB
Priėmimas į darželį-mokyklą
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

2023-03-08 Nr. 1-1805

2023-03-30 21:13:58 258.88 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

2023-01-18 Nr. 1-1747

2023-03-30 21:13:58 281.05 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas grafikas 2024 m.

2023 m. sausio 27 d. įsakymu

2024-02-28 09:57:12 253.61 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2023-05-04 16:10:47 118.41 KB
Priimtų mokinių mokytis 2023-2024 m.m. sąrašas

Skelbiame priimtų mokytis mokinių 2023-2024 m.m. sąrašą.

260.67 KB
Priimtų į atsilaisvinusias vietas pagal registracijos MOK- numerį 12.73 KB
Skelbiame 2024–2025 mokslo metų pirmojo mokinių priėmimo etapo sąrašus. 125 KB
Skelbiame 2024-2025 m.m. antrojo mokinių priėmimo etapo sąrašus 2024-06-10 16:44:33 108.42 KB
Prašymai
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2023-04-27 15:57:50 14.69 KB
Prašymas dėl vaiko atvedimo ir paėmimo iš ugdymo įstaigos 2023-03-22 17:38:06 33 KB
Prašymas dėl ugdytinio išbraukimo iš sąrašų 2023-03-22 17:38:06 33 KB
Prašymas dėl mokesčio už vaiko maitinimą įstaigoje lengvatos taikymo 2023-03-22 17:39:19 34 KB
Prašymas dėl ugdytinio įstaigos lankymo iki 4 valandų 2023-03-22 17:38:06 33.5 KB
Ugdymo programos
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos 2022 m. 2023-02-14 12:02:01 50.72 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2017 m. 2024-03-26 14:37:37 605.46 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos (pasiekimai), jų turinio dėmenys ir ugdymas

Priedas

2023-03-14 10:56:44 679.11 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2024-02-22 19:23:05 50.72 KB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2023-2027 m. m. 2023-03-14 10:30:41 320 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos ugdymo planas 2024-01-22 16:17:51 340.35 KB
Metinis veiklos planas
2023 m. metų veiklos planas 2023-03-15 15:33:05 254 KB
2022 m. metinis veiklos planas 2023-03-15 15:33:18 242 KB
2021 m. metinės veiklos planas 2023-03-15 15:33:30 418 KB
Mėnesio veiklos planas
Sausio mėnesio veiklos planas 2023-03-30 21:13:37 180.6 KB
Vasario veiklos planas 2023-03-30 21:13:37 75.5 KB
Kovo veiklos planas 2023-03-30 21:13:37 63.5 KB
Balandžio veiklos planas 2023-03-30 21:13:37 153.28 KB
2023 m. gegužės veiklos planas 303.46 KB
2023 m. birželio veiklos planas 78.09 KB
2023 m. Spalio veiklos planas 2023-10-24 12:42:20 334.93 KB
2023 m. rugsėjo veiklos planas 46.06 KB
2023 m. lapkričio veiklos planas 148.94 KB
2023 m. gruodžio veiklos planas 115.88 KB
2024 METŲ SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 2024-01-03 21:27:20 19.95 KB
2024 m. vasario veiklos planas 148.49 KB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-02-27 13:53:07 75.5 KB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 131.43 KB
Kiti dokumentai
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos ugdymo planas 08-28. 2023-09-26 18:24:04 340.35 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai 2023-03-30 21:15:41 798.46 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos ugdymo plano pakeitimas 2024-01-22 16:23:48 99.63 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023
2023 metų programos sąmata 1.18 MB
2022 m.
2022 m. V ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-01-31 11:11:45 26.36 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-04-27 15:54:47 4.46 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-04-27 15:54:47 14.18 KB
2022 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinės ataskaitos 2023-04-27 15:54:47 548.53 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-08 13:00:28 0.96 MB
Mokymo lėšos, savivaldybės ir ugdymo lėšų 2020m ataskaita 2023-01-08 13:00:28 35.5 KB
2% ataskaita 2020 m. 2023-01-08 13:00:28 11.18 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-01-08 13:00:28 177.76 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-01-08 12:58:18 418.26 KB
2018 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-01-08 12:59:30 325.19 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų ataskaitos rinkinys 2023-02-16 09:47:29 1.57 MB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų ataskaitos rinkinys 2023-02-16 09:47:29 4.46 MB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų ataskaitos rinkinys 2023-02-16 09:47:29 14.18 KB
2022 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinės ataskaitos 2023-02-16 09:47:29 548.53 KB
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų ataskaitos rinkinys 1.36 MB
2023-12-31
2023-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-02-15 11:14:36 1.94 MB
2024
2024 M. I ketvirtis
2024 m. i ketvirtis 2024-05-23 09:17:02 1.45 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Integracinis lopšelis (vaduva) 2024-01-11 09:34:13 36.42 KB
4-6 metų amžiaus valgiaraštis 2024-05-31 12:22:49 525.92 KB
7-10 metų amžiaus valgiaraštis 2024-05-31 12:20:15 1.43 MB
Dokumentai
Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo

2022-12-19 Nr. 1-1711 (priedas)

2023-03-15 10:13:23 395.92 KB
Dėl sąskaitų už ugdymą ir maitinimą gavimo elektroniniu paštu 2023-01-09 17:20:06 127 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vaduvos darželio – mokyklos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-04-12 09:56:00 38.58 KB
Viešųjų pirkimų metinis planas 2023 2023-03-30 21:16:06 26.79 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis nuo lapkričio 3 d. 31.7 KB
Veiklos kokybės įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2020-2021 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 22.77 KB
2016-2017 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 18.38 KB
2015-2016 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 17.17 KB
2014-2015 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 10.24 KB
2013-2014 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 9.87 KB
2012-2013 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 10.12 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Naujas korupcijos dokumentas 26.36 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Dėl rekomendacijų siekiant užkirsti kelią vaikų išnaudojimui 2021 m. 2023-01-08 16:24:07 2.36 MB
Patyčių prevencijos programa 2019 m. 2023-01-08 16:24:07 59 KB
Brandumo mokyklai įvertinimo pasikeitimai 2018 m. 2023-01-08 16:24:07 578.82 KB
Vilniaus miesto Savivaldybės patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 310.95 KB
Vaduvos patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 34.55 KB
Poveikio priemonės taikymo tvarka 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 79 KB
5 reagavimo žingsnių planas 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 39.5 KB
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo 2023-01-08 16:24:07 6.99 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2024 m. veiklos planas 40.51 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos asmens duomenų saugojimo politika 2022m. 2023-04-12 09:56:00 3.8 MB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 148 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 10:06:01 106.6 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-06 13:42:30 33.66 KB
pamokų tvarkaraštis 26.83 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl visos dienos mokyklos grupių veiklos organizavimo rekomendacijų tvirtinimo 2018 m. 2023-01-09 17:29:33 151 KB
Vilniaus Vaduvos darželio - mokyklos visos dienos mokyklos (VDM) grupių veiklos organizavimo modelis 2018 m. 2023-01-09 17:29:33 43 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
GAT (greitųjų antigenų testai) testavimai 2022 m. 2023-01-10 10:54:40 15.42 KB
Dalinamės aktualia informacija apie izoliacijos taikymą ir nedarbingumą 2023-01-10 10:54:40 25.64 KB
Tvarkos aprašas dėl COVID-19 tyrimų (papildymai nuo 2021 04 09) 2023-01-10 10:54:40 109.37 KB
Dėl mokyklos ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo grupės ir valdymo plano patvirtinimo 2020 m. 2023-01-10 10:54:40 83.5 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. (V-2090) 2023-01-10 10:54:40 148.62 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. (V-2092) 2023-01-10 10:54:40 193.7 KB
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. (V-1841) 2023-01-10 10:54:40 147.96 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų asmenų lankymosi mokykloje taisyklės (atnaujintos) 2020 m. 2023-01-10 10:54:40 30.5 KB
Kartu gyvenančių asmenų izoliacijos taikymo atmintinė 2023-01-10 10:54:40 196.64 KB
Uniformos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vaduvos darželio –mokyklos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas 2016 m. 2023-01-10 12:22:39 38.5 KB
Informacija tėvams dėl uniformų įsigijimo 2023-01-10 12:23:53 12.35 KB