Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-02-14 08:54:31 6.98 MB
Tvarkų aprašai
Vaduvos darželio – mokyklos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-04-12 09:56:00 38.58 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-12 09:56:00 3.89 MB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos asmens duomenų saugojimo politika 2022m. 2023-04-12 09:56:00 3.8 MB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbuotoju metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-04-12 09:56:00 309.35 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 131.27 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 289.32 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos ugdymo proceso organizavimo 1-4 klasėse nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 121.67 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos lankomumo ir jo apskaitos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-04-12 09:56:00 21.45 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-04-12 09:56:00 271 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-04-12 09:56:00 77 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 148 KB
Vilniaus Vaduvos darželio - mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 168.5 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 85.5 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 10:06:01 106.6 KB
2023 m. Krizių valdymo tvarkos aprašas 190.48 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos pasiekimų vertinimo aprašas 156.58 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 6.98 MB
Taisyklės
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbo tvarkos taisyklės 2021 m. 2023-03-30 21:15:11 179.05 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-03-30 21:15:11 177.76 KB
Mokinio taisyklės 2017 m. 2023-03-30 21:15:11 116.14 KB
Priėmimas į darželį-mokyklą
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

2023-03-08 Nr. 1-1805

2023-03-30 21:13:58 258.88 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

2023-01-18 Nr. 1-1747

2023-03-30 21:13:58 281.05 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas grafikas 2024 m.

2023 m. sausio 27 d. įsakymu

2024-02-28 09:57:12 253.61 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas 2023-05-04 16:10:47 118.41 KB
Priimtų mokinių mokytis 2023-2024 m.m. sąrašas

Skelbiame priimtų mokytis mokinių 2023-2024 m.m. sąrašą.

260.67 KB
Priimtų į atsilaisvinusias vietas pagal registracijos MOK- numerį 12.73 KB
Prašymai
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2023-04-27 15:57:50 14.69 KB
Prašymas dėl vaiko atvedimo ir paėmimo iš ugdymo įstaigos 2023-03-22 17:38:06 33 KB
Prašymas dėl ugdytinio išbraukimo iš sąrašų 2023-03-22 17:38:06 33 KB
Prašymas dėl mokesčio už vaiko maitinimą įstaigoje lengvatos taikymo 2023-03-22 17:39:19 34 KB
Prašymas dėl ugdytinio įstaigos lankymo iki 4 valandų 2023-03-22 17:38:06 33.5 KB
Ugdymo programos
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos 2022 m. 2023-02-14 12:02:01 50.72 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2017 m. 2023-02-14 12:00:37 959.53 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos (pasiekimai), jų turinio dėmenys ir ugdymas

Priedas

2023-03-14 10:56:44 679.11 KB
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2024-02-22 19:23:05 50.72 KB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2023-2027 m. m. 2023-03-14 10:30:41 320 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos ugdymo planas 2024-01-22 16:17:51 340.35 KB
Metinis veiklos planas
2023 m. metų veiklos planas 2023-03-15 15:33:05 254 KB
2022 m. metinis veiklos planas 2023-03-15 15:33:18 242 KB
2021 m. metinės veiklos planas 2023-03-15 15:33:30 418 KB
Mėnesio veiklos planas
Sausio mėnesio veiklos planas 2023-03-30 21:13:37 180.6 KB
Vasario veiklos planas 2023-03-30 21:13:37 75.5 KB
Kovo veiklos planas 2023-03-30 21:13:37 63.5 KB
Balandžio veiklos planas 2023-03-30 21:13:37 153.28 KB
2023 m. gegužės veiklos planas 303.46 KB
2023 m. birželio veiklos planas 78.09 KB
2023 m. Spalio veiklos planas 2023-10-24 12:42:20 334.93 KB
2023 m. rugsėjo veiklos planas 46.06 KB
2023 m. lapkričio veiklos planas 148.94 KB
2023 m. gruodžio veiklos planas 115.88 KB
2024 METŲ SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 2024-01-03 21:27:20 19.95 KB
2024 m. vasario veiklos planas 148.49 KB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-02-27 13:53:07 75.5 KB
Kiti dokumentai
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos ugdymo planas 08-28. 2023-09-26 18:24:04 340.35 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai 2023-03-30 21:15:41 798.46 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos ugdymo plano pakeitimas 2024-01-22 16:23:48 99.63 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023
2023 metų programos sąmata 1.18 MB
2022 m.
2022 m. V ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-01-31 11:11:45 26.36 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-04-27 15:54:47 4.46 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-04-27 15:54:47 14.18 KB
2022 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinės ataskaitos 2023-04-27 15:54:47 548.53 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-08 13:00:28 0.96 MB
Mokymo lėšos, savivaldybės ir ugdymo lėšų 2020m ataskaita 2023-01-08 13:00:28 35.5 KB
2% ataskaita 2020 m. 2023-01-08 13:00:28 11.18 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-01-08 13:00:28 177.76 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-01-08 12:58:18 418.26 KB
2018 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-01-08 12:59:30 325.19 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų ataskaitos rinkinys 2023-02-16 09:47:29 1.57 MB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų ataskaitos rinkinys 2023-02-16 09:47:29 4.46 MB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų ataskaitos rinkinys 2023-02-16 09:47:29 14.18 KB
2022 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinės ataskaitos 2023-02-16 09:47:29 548.53 KB
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų ataskaitos rinkinys 1.36 MB
2023-12-31
2023-12-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-02-15 11:14:36 1.94 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Integracinis lopšelis (vaduva) 2024-01-11 09:34:13 36.42 KB
4-6 metų amžiaus valgiaraštis 4.6 MB
7-10 metų amžiaus valgiaraštis 4.64 MB
Dokumentai
Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo

2022-12-19 Nr. 1-1711 (priedas)

2023-03-15 10:13:23 395.92 KB
Dėl sąskaitų už ugdymą ir maitinimą gavimo elektroniniu paštu 2023-01-09 17:20:06 127 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vaduvos darželio – mokyklos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-04-12 09:56:00 38.58 KB
Viešųjų pirkimų metinis planas 2023 2023-03-30 21:16:06 26.79 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis nuo lapkričio 3 d. 31.7 KB
Veiklos kokybės įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2020-2021 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 22.77 KB
2016-2017 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 18.38 KB
2015-2016 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 17.17 KB
2014-2015 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 10.24 KB
2013-2014 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 9.87 KB
2012-2013 m. m. išvados 2023-01-07 15:35:44 10.12 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Naujas korupcijos dokumentas 26.36 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Dėl rekomendacijų siekiant užkirsti kelią vaikų išnaudojimui 2021 m. 2023-01-08 16:24:07 2.36 MB
Patyčių prevencijos programa 2019 m. 2023-01-08 16:24:07 59 KB
Brandumo mokyklai įvertinimo pasikeitimai 2018 m. 2023-01-08 16:24:07 578.82 KB
Vilniaus miesto Savivaldybės patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 310.95 KB
Vaduvos patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 34.55 KB
Poveikio priemonės taikymo tvarka 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 79 KB
5 reagavimo žingsnių planas 2016 m. 2023-01-08 16:24:07 39.5 KB
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo 2023-01-08 16:24:07 6.99 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos Vaiko gerovės komisijos 2024 m. veiklos planas 40.51 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos asmens duomenų saugojimo politika 2022m. 2023-04-12 09:56:00 3.8 MB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 148 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 10:06:01 106.6 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-06 13:42:30 33.66 KB
pamokų tvarkaraštis 26.83 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl visos dienos mokyklos grupių veiklos organizavimo rekomendacijų tvirtinimo 2018 m. 2023-01-09 17:29:33 151 KB
Vilniaus Vaduvos darželio - mokyklos visos dienos mokyklos (VDM) grupių veiklos organizavimo modelis 2018 m. 2023-01-09 17:29:33 43 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
GAT (greitųjų antigenų testai) testavimai 2022 m. 2023-01-10 10:54:40 15.42 KB
Dalinamės aktualia informacija apie izoliacijos taikymą ir nedarbingumą 2023-01-10 10:54:40 25.64 KB
Tvarkos aprašas dėl COVID-19 tyrimų (papildymai nuo 2021 04 09) 2023-01-10 10:54:40 109.37 KB
Dėl mokyklos ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo grupės ir valdymo plano patvirtinimo 2020 m. 2023-01-10 10:54:40 83.5 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. (V-2090) 2023-01-10 10:54:40 148.62 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. (V-2092) 2023-01-10 10:54:40 193.7 KB
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. (V-1841) 2023-01-10 10:54:40 147.96 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų asmenų lankymosi mokykloje taisyklės (atnaujintos) 2020 m. 2023-01-10 10:54:40 30.5 KB
Kartu gyvenančių asmenų izoliacijos taikymo atmintinė 2023-01-10 10:54:40 196.64 KB
Uniformos Atnaujinta Dydis
Vilniaus Vaduvos darželio –mokyklos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas 2016 m. 2023-01-10 12:22:39 38.5 KB
Informacija tėvams dėl uniformų įsigijimo 2023-01-10 12:23:53 12.35 KB