Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis

2022-2023 m. m.

Būrelis Vadovas Dalyviai

Mok-
estis

Savaitės diena, valanda Vieta
Pirma-
dienis
Antra-
dienis
Trečia-
dienis
Ketvirta-
dienis
Penkta-
dienis
Muzikos
studija
Viktorija
861557686
1-2 kl. *     14.10-14.55     Didžioji
salė
3-4 kl *       14.10-14.55  
Darželis **   15.00-16.30   15.00-17.30  
Anglų
kalba
Asta
860800874
Darželis ** 11.00-12.00   11.00-12.00     Seklyčia
Sportas Gabrielius
865766924
1-2 kl. *         14.10-14.55 Sporto
salė
3-4 kl *     14.10-14.45    
Karatė Tomas
861413752
Darželis **   16.00-17.00   16.00-17.00  

Sporto
salė

Mokykla **   15.00-16.00   15.00-16.00  
Krepšinis Sostinės
krepšinio mokykla
Darželis **         15.00-16.00 Sporto
salė
Mokykla **   14.00-15.00   14.00-15.00  
Futbolas Baltijos sporto
akademija
Darželis **     16.10-16.50     Sporto
salė
Mokykla **     16.50-17.40    
Keramika Eglė
864348968
1-2 kl. * 14.10-14.40         Keramikos
klasė 
3-4 kl * 14.50-15.20        
Darželis ** 16.00-16.30        
Priešm. grupė ** 16.40-17.10        
Šokis

Monika
852322877

1-4 kl. *         14.10-14.55 Didžioji
salė
Darželis ** 15.15-17.00   14.10-15.40    
Zumba Kamilė
868306776
Mokykla **         15.00-16.00 Didžioji
salė
Bricks4kidz Žana
867225116
Mokykla **           2 žingsnio klasė

* Būreliai finansuojami iš mokinio krepšelio lėšų.
** Mokami būreliai – kaina ir informacija apie būrelių veiklą derinama su būrelių vadovais.
Būrelių vadovai privalo pasiimti vaikus iš grupių/klasių ir po užsiėmimų parvesti juos atgal!

Dokumentai