Veiklos sritys

Darželio-mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Pagrindinės švietimo veiklos sritys:

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • Pradinis ugdymas, kodas 85.20

Kitos švietimo veiklos sritys:

 • Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • Kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • Vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.