Darbo užmokestis

Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m.

                                                                                                                                                               Forma DUK001

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Bibliotekininkas

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2574

2

2229

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1860

2

1767

Direktorius

*

1

*

IT specialistas

523

4

648

Indų plovėjas

769

2

893

Kiemsargis

*

1

*

Logopedas

419

4

1197

Meninio ugdymo pedagogas

*

1

*

Mokytojas

926

12

966

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1568

19

1535

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

1635

4

845

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

1046

10

1048

Mokytojo padėjėjas

635

9

694

Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.)

303

6

466

Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

1090

2

1397

Psichologas

774

2

829

Raštinės vadovas

*

1

*

Sandėlininkas

*

1

*

Sargas

538

4

580

Sekretorius

*

1

*

Skalbinių prižiūrėtojas

*

1

*

Socialinis pedagogas

*

1

*

Specialusis pedagogas

2097

2

2572

VDM pedagogas

773

5

877

VDM specialistas

543

3

407

Valytojas

745

2

866

Virėjas

1499

3

1629

* Darbuotojo, kuris vienintelis Įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas Įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

 


Direktorė                                                                                                  Gita Levickienė

 


Vyr.buhalterė                                                                                               Daiva Paukštienė

 

20240110082529