Darbo užmokestis

Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m.

Forma DUK001

 

Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2024 m II KETV.

Pareigybės pavadinimas

2023 m.

2024 m. II ketv.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Bibliotekininkas

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2229

2

2507

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Direktorius

*

1

*

IT specialistas

648

2

550

Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam lavinimui)

*

1

*

Indų plovėjas

578

2

809

Kiemsargis

630

1

693

Logopedas

1197

3

1669

Meninio ugdymo mokytojas

1826

2

535

Mokytojas

966

11

1111

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1578

13

1953

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

845

4

1333

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

1048

8

1336

Mokytojo padėjėjas

694

6

795

Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.)

466

4

520

Pastatų priežiūros specialistas

1187

2

1283

Psichologas

*

1

*

Raštinės vadovas

*

1

*

Sandėlininkas

*

1

*

Sargas

548

6

647

Sekretorius

*

1

*

Skalbinių prižiūrėtojas

*

1

*

Socialinis pedagogas

*

1

*

Specialusis pedagogas

*

1

*

VDM pedagogas

877

3

989

VDM specialistas

407

2

402

Valytojas

849

2

924

Virėjas

1629

3

1718

* Darbuotojo, kuris vienintelis Įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas Įstaigoje, vidutinĮ mėnesinĮ darbo užmokestĮ nėra viešinami.


Direktorė                                                                                                  Gita Levickienė

 


Vyr.buhalterė                                                                                               Daiva Paukštienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20240410083549