Asta Okunevičienė
Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui, pradinio ugdymo mokytoja, VDM pedagogė