Zipo draugai

 

Programą vykdo priešmokyklinės „Giliukų“ ir „Drugelių“ grupės ugdytiniai.

Programą veda mokytojos, dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą: Audronė Kazukevičienė ir Ana Prusakova.

Apie programą

Programa „Zipio draugai“ skirta darželiams ir pradinei mokyklai, ji parengta šešiamečiams, tačiau gali būti taikoma ir 5-7 metų amžiaus vaikams. Vaikai mokomi įveikti kasdieninius sunkumus, atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti, išbandyti ir taikyti būdus, kurie padeda pasijusti geriau, o taip pat padėti kitiems vaikams arba suaugusiesiems, turintiems kokių nors sunkumų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję gebėjimą įveikti sunkumus, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

Programos paskirtis – ne tik padėti vaikams įgyti gebėjimą įveikti jų gyvenime pasitaikančius sunkumus ar problemas, bet ir parodyti, kaip svarbu kalbėtis su kitais žmonėmis, kai apima liūdesys ar pyktis, ir kaip svarbu išklausyti kitus, kai jiems liūdna ar pikta. Programoje daug dėmesio skiriama vaikų gebėjimui priimti ir suteikti pagalbą.

Kaip vedamos „Zipio draugų“ valandėlės?

Programa remiasi šešių pasakojimų ciklu, pavadintu “Zipio draugai”. Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Pasakojimuose jie susiduria su daugumai vaikų pažįstamais dalykais: draugyste, bendravimu, vienatve, priekabiavimu, pasikeitimų ir netekties išgyvenimu. Kiekvienas pasakojimas iliustruotas ryškiomis spalvingomis iliustracijomis. Programos trukmė – 24 savaitės, vaikai kartą per savaitę dalyvauja vienoje 45 minučių valandėlėje. Kiekvienos valandėlės pradžioje pedagogas perskaito pasakojimo ištrauką, kalbasi su vaikais apie pasakojimo veikėjų ir pačių vaikų jausmus, sunkumus ir problemas, atkreipia dėmesį į sunkumų įveikimo būdus, be to, vaikai dalyvauja socialinių įgūdžių ir sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymąsi skatinančioje veikloje, pavyzdžiui, piešia, diskutuoja, vaidina. Šios veiklos tikslas – padėti vaikams pažinti ir suprasti savo jausmus ir elgesį, išbandyti ir perimti naujus emocinio atsako ir elgesio būdus.

Mažų vaikų mokymuisi labai didelę įtaką turi kartojimas. Kiekvienos valandėlės pradžioje pakartojama, kas buvo išmokta praeitą savaitę, o patys svarbiausi dalykai nuolat primenami per visą programos įgyvendinimo laikotarpį.

„Zipio draugai“ ne sako vaikams, ką daryti, o skatina juos galvoti patiems ir surasti savuosius problemos sprendimo būdus. Vaikai mokosi pasirinkti tokias išeitis, kurios ne tik padeda jiems patiems, bet ir gerbia kitus žmones.