Sveiki Vaduviečiai

 

Projekto darbo grupės sudėtis 2022-2027 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Asta Okunevičienė Mokytoja Koordinatorė
2. Diana Čižiūtė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Koordinatorė
3. Gabrielius Kantakevičius Fizinio ugdymo mokytojas Narys
4. Mantas Ambraška Fizinio ugdymo mokytojas Narys
5. Viktorija Duchavičienė Meninio ugdymo mokytoja Narė
6. Dalia Lukocevičienė Mokytoja Narė
7. Lineta Kamašina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Narė
8. Kotryna Lapinaitė Psichologė Narė

Sveiki vaduviečiai programa 2022-2027 m. m.