Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Vaduvos darželio – mokyklos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-04-12 09:56:00 38.58 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-04-12 09:56:00 3.89 MB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos asmens duomenų saugojimo politika 2022m. 2023-04-12 09:56:00 3.8 MB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbuotoju metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-04-12 09:56:00 309.35 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 131.27 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 289.32 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos ugdymo proceso organizavimo 1-4 klasėse nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-04-12 09:56:00 121.67 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos lankomumo ir jo apskaitos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-04-12 09:56:00 21.45 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-04-12 09:56:00 271 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-04-12 09:56:00 77 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 148 KB
Vilniaus Vaduvos darželio - mokyklos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 168.5 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 09:56:00 85.5 KB
Vilniaus Vaduvos darželio – mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-04-12 10:06:01 106.6 KB
2023 m. Krizių valdymo tvarkos aprašas 190.48 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos pasiekimų vertinimo aprašas 156.58 KB
Vilniaus Vaduvos darželio-mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 6.98 MB